Psychomotorische kindertherapie

Wanneer uw kind bijvoorbeeld onzeker, actief, overgevoelig, sociaal zwak, snel boos of angstig is, of behoefte heeft aan meer structuur, kan Psychomotorische therapie een goede manier zijn om uw kind te helpen. Dit geldt ook wanneer uw kind een diagnose heeft, zoals ADHD, ADD of autisme.

Wat Is Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische therapie werkt vanuit het
basisprincipe dat de vastgelopen ontwikkeling weer op gang wordt geholpen door middel
van beweging en spel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voetballen, pijl en boog
schieten, met zand spelen, een bewegingsbaan maken, rots en wateroefeningen
doen, een hut bouwen enzovoort. In dit spelen probeer ik inzicht en handvatten
te geven in het voelen en ervaren, in emoties, in het aanbrengen van structuur,
in sociale contacten enzovoort. Deze gedragsverandering heeft tijd nodig en is
een ontwikkeling die het kind zich eigen moet maken. Dat is een investering van
ouder(s) en kind, maar zeker de moeite waard!

De therapie is als volgt opgebouwd:

gesprek

Eerst is er een gesprek met ouder(s) om te kijken hoe de ontwikkeling van uw kind is
verlopen en waar u ziet dat uw kind in zijn/haar gedrag vastloopt. Samen
stellen we de hulpvraag vast en de doelen waar aan gewerkt kan worden. Indien
gewenst neem ik contact met de leerkracht van uw kind om informatie in te
winnen.

Observatie en verslag

Daarna komt het kind 3 sessies ter observatie in de praktijk zodat ik mij een beeld
kan vormen welk gedrag het kind laat zien. Dat doe ik met behulp van
opdrachtjes, door vragen te stellen en vooral door goed te kijken.

Naar aanleiding van dit gesprek, deze sessies, eventuele informatie van de
leerkracht en een aantal ingevulde vragenlijsten maak ik een verslag met hierin
mijn bevindingen van het onderzoek, de hulpvraag en de doelen waaraan in de
therapie gewerkt kan gaan worden. Dit verslag gaat naar de ouder(s).

De therapie

Na het gesprek met ouder(s) en de observaties wordt in overleg met ouder(s) de
therapie gestart. Gemiddeld zijn er zo rond de 20-25 sessies nodig om tot het
gewenste resultaat te komen. Soms kan het korter, en soms duurt het langer,
omdat van te voren niet is in te schatten hoe snel het kind de therapie oppakt.

tussenevaluatie

Na ongeveer 10-12 sessies vindt er aan de hand van een kort verslag een
tussenevaluatie plaats met de ouders.

Afronding

Is het tijd om de therapie af te ronden dan zal er ook met  ouders een eind-evaluatiegesprek volgen, ook aan de hand van een kort verslag.